Nieuws


Verkoopdagen KCVO muntjes


Verkoopavonden voor de KCVO muntjes

Hierbij volgt een belangrijke mededeling vanuit het bestuur en bij deze het verzoek dit door geven aan alle leden van KCVO van 18 jaar en ouder.

Als gevolg van de positieve uitwerking van afgelopen seizoen heeft het bestuur besloten de muntjesregeling ook dit seizoen weer van toepassing te laten zijn.
Wij bieden alle 18+ leden aan om 15 stuks KCVO consumptie muntjes te kopen voor € 15,00.

De verkoop van deze muntjes houden we op drie momenten, te weten op:
• woensdagavond 11 oktober 2017 tussen 20.00 en 22.30 uur;
• zondag 15 oktober 2017 tussen 10.00 en 14.00 uur en
• donderdag 19 oktober 2017 tussen 20.00 en 22.30 uur.

De verkoop is op naam en maximaal 15 munten/persoon.

De muntjes kunnen alleen worden ingewisseld voor drankjes, voorbeelden biertje, wijntje, extran, icetea, glas cola,borreltje….Voor mixdranken geldt per drankje 1 muntje
Deze 15 munten zijn alleen dit seizoen geldig. Als de regel goed nageleefd wordt gaan wij elk seizoen deze aanbieding continueren.

Hieronder in het kort nog even een aantal regels inzake alcohol verbod in de kleedkamers:
1. Alle leden die op 10-10-2017 18 jaar of ouder zijn mogen gebruik maken van de regeling.
2. Regeling: elk lid van KCVO, categorie genoemd onder 1, kunnen/mogen dit seizoen max. 15 muntjes á € 1,- per stuk, aanschaffen bij KCVO.
3. Wanneer de regeling dit seizoen naar tevredenheid van het bestuur verloopt zullen we deze volgend seizoen continueren.
4. Elk seizoen wordt per lid de aantekening gemaakt muntjes wel of niet aangeschaft.
5. Het is mogelijk dat een leider of gemachtigde hiervan de muntjes collectief inkoopt onder vermelding van welke leden waarvoor hij/zij de muntje inkoopt. Genoemde leden zullen aantekening krijgen van dat zij al gebruik gemaakt hebben van de regeling.
6. Een muntje vertegenwoordigd de waarde van 1 consumptie: Bv Extran, Icetea, glas fris, glas bier, flesje ….
7. Bij mix dranken geldt elke drank, 1 muntje. Voorbeeld: barcardi – cola = 2 muntjes.
8. Regeling is bedoeld voor traktatie, verjaardag, behalen examen, …..
9. Verkoop: op persoon, geen uitzonderingen hierop.
10. Kassa systeem is hier mbt afrekening op worden ingericht.
11. Er wordt geen alcohol meer in de KCVO kleedkamers getolereerd.
12. Bewakers op deze regeling: alle KCVO leden! Alle leden houden toezicht hierop en is hier verantwoordelijk voor.
13. In het geval een elftal lid toch alcoholhoudende dranken mee neemt in de kleedkamer dan zullen elftalleden hem/haar verzoeken alcoholhoudende dranken uit de kleedkamer te verwijderen. Elftalleden zullen dan geen gebruik maken van de aangeboden traktatie.
14. In het geval een tegenstander met alcohol binnenkomt, wordt deze direct verwezen wordt door de dan spelende leden, naar de regeling die bij KCVO van toepassing is, dus geen alcohol in de KCVO kleedkamers.